phone19

sale
מעוניינים לקבל הטבה
במחיר בהמרת מטבעות מעל 5000 דולר?
לחצו!

ad

המרת מטבע זר

שוק המטבע האמריקאי נהנה באופן מסורתי מתפקיד המטבע הנפוץ בעולם בשל תפקודו הנרחב

ארצות רבות עורכות את המסחר במטבע זר שלהם בדולר אמריקאי בשל קבלתו הנרחבת כמטבע המזוהה ברחבי העולם.

הדולר האמריקאי משמש גם כאמת המידה עבור הערכות של מטבעות זרים אחרים ועבור ארצות המשתמשות במחסר בסל משוקלל של מטבעות.

להמשך לחצו כאן ◄

7
8

גורמים המשפיעים על שערי חליפין, מרכיבי שוק מטבע חוץ ושערי מטח יציגים

חישוב המרת מטבע חוץ היא יחידת מידה כספית חשובה המעידה על הערך היחסי של מטבע אחד כנגד אחר.

בדרך כלל, שערי מטבע חוץ בעולם נקובים על בסיס של שער בסיסי. לדוגמא, דולר אחד יכול להיות שווה 3.5 שקלים.

להמשך לחצו כאן ◄

חברות הצ'יינג' בארץ, שער חליפין הוגן והטבות משמעותיות ללקוחות קבועים

איך לבחור חברת צ'יינג', יש לפניכם כמות מבחר גדול. המבחר הזה יכול לבלבל וכדאי שתאמצו לכם קריטריונים שיעזרו לכם לצמצם את המבחר.

הקריטריון הראשון נעוץ בעמלה שאתם משלמים. בחברת קש קש המרות מטבע בע״מ לא משלמים עמלה עבור המרת מט"ח.

להמשך לחצו כאן ◄

9

לפרטים נוספים אודות שירותי החברה, חייגו:

 072-265-7505 

Call Now Button
וואטסאפ!